Przedszkole

"Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

Okres adaptacji:
Gdy dziecko wkracza w wiek przedszkolny i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu Rodzice są przekonani, że jest to korzystne dla jego rozwoju. Proces adaptacji czasami przebiega inaczej niż oczekują tego Rodzice. Dlatego warto dostrzec w nauczycielach sprzymierzeńca w wychowaniu i rozwoju dziecka. Dzięki zaangażowaniu nauczyciela i współpracy z Rodzicami dziecko na pewno zaaklimatyzuje się w nowych, nieznanych warunkach. Czas adaptacji dla każdego dziecka jest inny i przez cały ten okres musi czuć wsparcie na obu płaszczyznach (Rodzic, nauczyciel).
Kiedy już będzie czuło się bezpiecznie zacznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole mu oferuje.

Od 1 września przedszkole czynne będzie od 6:30 do 18:00

Plan dydaktyczno-wychowawczy na rok 2018/2019

Grupa maluszki (2,5-3lat)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - wdrażanie do nauki języka angielskiego - codziennie
 • Bajkoterapia - codziennie
 • Tańczące krasnoludki - zajęcia rytmiczne - codziennie
 • Zaczarowany ołówek - zajęcia plastyczne - min 1 raz w tygodniu
 • Logorytmika - grupowe zabawy logopedyczne oraz logopedyczno-muzyczne - 1 raz w tygodniu
 • Aerobik - zajęcia gimnastyczne przy muzyce
 • Zajęcia badawcze – eksperymenty zajęcia realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze oraz kiermasze

Grupa średniaki (4lata)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - wdrażanie do nauki języka angielskiego - codziennie
 • Bajkoterapia - zajęcia realizowane przez nauczyciela wg planu
 • Tańczące pantofelki – zajęcia rytmiczne, wdrażanie do nauki tańców ludowych oraz tradycyjnych
 • Mały Picasso – zajęcia malarskie z wykorzystaniem sztalug oraz różnych przyborów malarskich, zajęcia plastyczne oraz techniczne
 • Logorytmika – grupowe zabawy logopedyczne i logopedyczno-muzyczne
 • Aerobik – zajęcia gimnastyczne realizowane przez nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Mały Einstein – eksperymenty zajęcia realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Ceramika
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze oraz kiermasze

Grupa starszaki (5-6lat)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - nauka języka angielskiego
 • Bajkoterapia - zajęcia realizowane przez nauczyciela wg planu
 • Tańczące pantofelki – zajęcia rytmiczne, wdrażanie do nauki tańców ludowych oraz tradycyjnych
 • Mały Pitagoras – wdrażanie do pojęć matematycznych, poznawanie cyfr oraz nauka liczenia poprzez zabawę
 • Moje literki – wdrażanie do pisania i czytania
 • Mały Picasso – zajęcia malarskie z wykorzystaniem sztalug oraz różnych przyborów malarskich, zajęcia plastyczne
 • Logorytmika – grupowe zabawy logopedyczne i logopedyczno-muzyczne
 • Aerobik – zajęcia gimnastyczne realizowane przez nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Kreatywny inżynier – zajęcia techniczne, wykorzystanie dostępnych materiałów w celu własnoręcznego stworzenia zabawek i innych przedmiotów realizowane przez nauczyciela oraz firmę zewnętrzną
 • Mały Einstein – eksperymenty i wyprawy badawcze realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • W zdrowym ciele-zdrowy duch – wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, przygotowanie ogródka warzywnego, zajęcia sportowe (basen, wrotki, ścianka wspinaczkowa...)
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze, kiermasze świąteczne

Oprócz tego oferujemy zajęcia dodatkowe:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej oraz Sensoplastyki
 • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Przyjmujemy także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wczesnym wspomaganiem. Nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami czuwa dodatkowy nauczyciel wspierany przez logopedę, psychologa oraz rehabilitanta. Dla tych dzieci opracowywany jest Indywidualny Plan Edukacyjno Terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

To tu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki traktowaniu przedszkola  jako miejsca bliskiemu dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 7 lat.

 

Zapisy-przedszkole

Zapisy trwają do momentu zapełnienia grupy.

Istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową oraz korzystania z zajęć popołudniowych.

 

                                                      oferta ważna od 1 września 2018

dla dzieci od 2,5 do 3 lat od 7:00 do 17:00

3,00 zł za godzinę

wyżywienie 11,00 zł/ dziennie

 

dla dzieci od 3 lat od 7:00 do 17:00

1,30 zł za godzinę

wyżywienie 11,00 zł/ dziennie

dla dzieci od 3 lat

 

w godzinach od 6:30 do 7:00 oraz od 17:00 do 18:00

5,00 zł za godzinę

po wcześniejszym zgłoszeniu u dyrektora

 

 

 Dla dzieci z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęcia terapeutyczne są bezpłatne!

 

 

 

Prowadzimy diety żywieniowe (bezmleczna, bezglutenowa i inne).

 

Szczegóły oferty w placówce.

Ubezpieczenie dziecka NNW 40 zł.

Wpisowe 300 zł płatne przy podpisaniu umowy.

informacje mogą ulec zmianie

informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa

aktualna oferta dostępna jest w placówce