Przedszkole

"Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

Okres adaptacji:
Gdy dziecko wkracza w wiek przedszkolny i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu Rodzice są przekonani, że jest to korzystne dla jego rozwoju. Proces adaptacji czasami przebiega inaczej niż oczekują tego Rodzice. Dlatego warto dostrzec w nauczycielach sprzymierzeńca w wychowaniu i rozwoju dziecka. Dzięki zaangażowaniu nauczyciela i współpracy z Rodzicami dziecko na pewno zaaklimatyzuje się w nowych, nieznanych warunkach. Czas adaptacji dla każdego dziecka jest inny i przez cały ten okres musi czuć wsparcie na obu płaszczyznach (Rodzic, nauczyciel).
Kiedy już będzie czuło się bezpiecznie zacznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole mu oferuje.

Czynne będzie od 6:30 do 18:00

Plan dydaktyczno-wychowawczy na rok 2019/2020

Grupa maluszki (2,5-3lat)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - wdrażanie do nauki języka angielskiego - codziennie
 • Bajkoterapia - codziennie
 • Tańczące krasnoludki - zajęcia rytmiczne - codziennie
 • Zaczarowany ołówek - zajęcia plastyczne - min 1 raz w tygodniu
 • Logorytmika - grupowe zabawy logopedyczne oraz logopedyczno-muzyczne - 1 raz w tygodniu
 • Aerobik - zajęcia gimnastyczne przy muzyce
 • Zajęcia badawcze – eksperymenty zajęcia realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze oraz kiermasze
 • konsultacje i wstępne badanie logopedyczne

Grupa średniaki (4lata)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - wdrażanie do nauki języka angielskiego - codziennie
 • Bajkoterapia - zajęcia realizowane przez nauczyciela wg planu
 • Tańczące pantofelki – zajęcia rytmiczne, wdrażanie do nauki tańców ludowych oraz tradycyjnych
 • Mały Picasso – zajęcia malarskie z wykorzystaniem sztalug oraz różnych przyborów malarskich, zajęcia plastyczne oraz techniczne
 • Logorytmika – grupowe zabawy logopedyczne i logopedyczno-muzyczne
 • Aerobik – zajęcia gimnastyczne realizowane przez nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Mały Einstein – eksperymenty zajęcia realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Ceramika
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze oraz kiermasze

Grupa starszaki (5-6lat)

 • Zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej MEN - codziennie
 • I love Boo - nauka języka angielskiego
 • Bajkoterapia - zajęcia realizowane przez nauczyciela wg planu
 • Tańczące pantofelki – zajęcia rytmiczne, wdrażanie do nauki tańców ludowych oraz tradycyjnych
 • Mały Pitagoras – wdrażanie do pojęć matematycznych, poznawanie cyfr oraz nauka liczenia poprzez zabawę
 • Moje literki – wdrażanie do pisania i czytania
 • Mały Picasso – zajęcia malarskie z wykorzystaniem sztalug oraz różnych przyborów malarskich, zajęcia plastyczne
 • Logorytmika – grupowe zabawy logopedyczne i logopedyczno-muzyczne
 • Aerobik – zajęcia gimnastyczne realizowane przez nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Kreatywny inżynier – zajęcia techniczne, wykorzystanie dostępnych materiałów w celu własnoręcznego stworzenia zabawek i innych przedmiotów realizowane przez nauczyciela oraz firmę zewnętrzną
 • Mały Einstein – eksperymenty i wyprawy badawcze realizowane przez wyznaczonego nauczyciela wg planu, zajęcia na świeżym powietrzu lub w sali
 • Smakoszkowo – zajęcia kucharskie realizowane przez nauczyciela w asyście pomocy nauczyciela wg planu
 • Dogoterapia - zajęcia realizowane przez firmę zewnętrzną
 • W zdrowym ciele-zdrowy duch – wdrażanie do zdrowego stylu życia: zdrowe odżywianie, przygotowanie ogródka warzywnego, zajęcia sportowe
 • Polak mały – wdrażanie wartości patriotycznych
 • Liczne występy, uroczystości, wizyty w teatrze, kiermasze świąteczne

Oprócz tego oferujemy zajęcia dodatkowe:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej oraz Sensoplastyki
 • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

To tu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki traktowaniu przedszkola  jako miejsca bliskiemu dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 7 lat.