Przedszkole

"Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"
Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

Okres adaptacji:
Gdy dziecko wkracza w wiek przedszkolny i rozpoczyna nowy etap w swoim życiu Rodzice są przekonani, że jest to korzystne dla jego rozwoju. Proces adaptacji czasami przebiega inaczej niż oczekują tego Rodzice. Dlatego warto dostrzec w nauczycielach sprzymierzeńca w wychowaniu i rozwoju dziecka. Dzięki zaangażowaniu nauczyciela i współpracy z Rodzicami dziecko na pewno zaaklimatyzuje się w nowych, nieznanych warunkach. Czas adaptacji dla każdego dziecka jest inny i przez cały ten okres musi czuć wsparcie na obu płaszczyznach (Rodzic, nauczyciel).
Kiedy już będzie czuło się bezpiecznie zacznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole mu oferuje.


Nasza oferta:

 1. wielostronny rozwój dziecka
 2. kształtowanie umiejętności zgodnych z etapem rozwoju dziecka
 3. edukacja prozdrowotna
 4. konstruktywna współpraca przedszkola z Rodzicami
 5. zabawa jako jeden z elementów aktywności dziecka – jej niezależny i twórczy charakter
 6. pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych)
 7. nauka języków obcych (językiem przewodnim jest język angielski)
 8. zajęcia z Łasuchem, na których dzieci uczą się podstawowych zasad panujących w kuchni w trakcie przygotowywanie różnych przysmaków
 9. zajęcia sportowe indywidualnie dostosowane do wieku i możliwości dziecka
 10. dogoterapia – zajęcia z pieskiem terapeutą, na których dzieci uczą się zachowania wobec zwierząt
 11. koło naukowca (gdzie starsze dzieci w formie zabawy poznają podstawowe zasady fizyki i chemii)
 12. krzewienie kultury – wizyty w teatrze oraz muzeum (dla dzieci starszych) oraz odwiedziny w bibliotece i Domu Kultury (dla dzieci młodszych)
 13. ściśle współpracujemy z Biblioteką Olszówka oraz z Domem Kultury w Cygańskim Lesie
 14. klub kreatywnego inżyniera, na którym dzieci własnoręcznie z małych cegiełek ceramicznych budują domki, zagrody dla świnek i inne budynki
 15. zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
 16. zajęcia plastyczne
 17. zajęcia rozwijające narządy mowy

Oprócz tego oferujemy zajęcia dodatkowe:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej oraz Sensoplastyki
 • zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Przyjmujemy także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wczesnym wspomaganiem. Nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami czuwa dodatkowy nauczyciel wspierany przez logopedę, psychologa oraz rehabilitanta. Dla tych dzieci opracowywany jest Indywidualny Plan Edukacyjno Terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

To tu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki traktowaniu przedszkola  jako miejsca bliskiemu dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.

 

Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat.

 

INFORMACJE

logo unia

 Smerfowa Dolina Marta Mglej realizuje projekt „Jeszcze więcej Smerfów w Bielsko-Białej!". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do 15 kobiet z Bielska-Białej i gmin ościennych, które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem oraz wychowaniem dziecka, a celem projektu jest stworzenie uczestniczkom warunków do powrotu lub wejścia na rynek pracy poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 17 miesięcy nowych 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Smerfowa Dolina" w Bielsku-Białej ul. Matusiaka 1
Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2016 – 31.03.2018
Dofinansowanie ze środków UE: 178 161,91 zł.

 

 

 

 

 

 
  

 


Zapisy-przedszkole

Zapisy trwają do momentu zapełnienia grupy.

Istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową oraz korzystania z zajęć popołudniowych.

 

                                                      oferta ważna od 1 września 2018

dla dzieci od 2,5 do 3 lat

3,00 zł za godzinę

wyżywienie 11,00 zł/ dziennie

 

dla dzieci od 3 lat

1,30 zł za godzinę

wyżywienie 11,00 zł/ dziennie

 

 Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zajęcia są bezpłatne!

(zależy od rodzaju orzeczenia)

 

 

Prowadzimy diety żywieniowe (bezmleczna, bezglutenowa i inne).

 

Szczegóły oferty w placówce.

Ubezpieczenie dziecka NNW 40 zł.

Wpisowe 300 zł płatne przy podpisaniu umowy.

informacje mogą ulec zmianie

informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa

aktualna oferta dostępna jest w placówce